Bilimsel Faaliyetler

1.      2010 Ulusal Romatoloji Kongresi genel sekreterliği ve bilimsel kurul üyesi – Konuşmacı (Osteoporoz ilaçlarının güvenirliği) (13-17 Ekim Antalya)

2.      Romatolojik Hastalıklar Akademisi -Konuşmacı (İnflamatuar bel ağrısı) (23 Ocak 2010-Gaziantep)     

3.      Romatoloji Güney Grubu Vaka Eğitim Sempozyumu – Konuşmacı (Sistemik Lupus Eritematoz’lu bir hasta) (15 Ocak 2011-Adana)

4.      1. Ulusal-Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu-Sempozyum başkanı, konuşmacı (SLE’li vaka ile eğitim) (18-19 Mart 2011-Gaziantep)

5.      8. Avrupa Lupus Kongresi (6-9 Nisan 2011, Porto-Portekiz)

6.      State of the art clinical symposium (14-17 Nisan 2011, Şikago-Amerika)

7.      15th International Vasculitis and ANCA Workshop (15-18 Mayıs 2011, North Carolina-Amerika)

8.      Avrupa Romatoloji Kongresi (EULAR) (25-28 Mayıs 2011, Londra – İngiltere

9- Vakalar ile romatoloji eğitimi sempozyumu. Kongre başkan yardımcısı, genel sekreteri, konuşmacı (Psöriyatik artrit, lupus ve gebelik). 15-18 Mart 2012 Mardin

10- Seminar in advanced rheumatology. Amerika, New York. 22-24 Mart 2012

11- Romatolojide son iki yıl. Konuşmacı (Psöriyatik artritte son 2 yıl). İzmir, (29 mart-1 nisan

12- Ankara Romatoloji Eğitimi toplantısı. Konuşmacı (Osteonekrozda erken tanı, Osteonekrozdan korunmak mümkün mü? Sapanca, 13-15 Nisan 2012.

13- Ulusal Aile Hekimleri Kongresi. Konuşmacı (Kollajen Doku Hastalıklarında birinci basamak), Konya 4-5 Nisan 2012

14. 7. Anadolu Romatoloji Günleri. Oturum Başkanı. Kapadokya, 5 Nisan 2012

15. Türk immünoloji derneği bölgesel sempozyumları-VIII. Oturum başkanı. 10-11 mayıs 2012. Kahramanmaraş